സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കിന്‍റെ 89-ാം വാര്‍ഷികത്തിനു മമ്മൂട്ടി എത്തിയപ്പോള്‍ – Exclusive Photos



സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കിന്‍റെ 89-ാം വാര്‍ഷികത്തിനു മമ്മൂട്ടി എത്തിയപ്പോള്‍… സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കിന്‍റെ സ്ത്രീ ശക്തി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ മമ്മൂട്ടിയാണ് സമ്മാനിച്ചത്..

ഫോട്ടോസ് :അജ്മല്‍ ഫോട്ടോഗ്രഫി

Mammootty was a lawyer by profession. After establishing himself as a lead actor in the 1980s, he got his major breakthrough with the commercial success of the 1987 film New Delhi. He has won 3 National Film Awards for Best Actor, 7 Kerala State Film Awards, and 13 Filmfare Awards South. In 1998, he was awarded the Padma Shri by the Government of India for his contributions towards the arts.[9] He has also received honorary doctorate degrees from the University of Kerala in January 2010 and from the University of Calicut in December 2010. Mammootty’s debut was in the 1971 film Anubhavangal Paalichakal directed by K. S. Sethumadhavan. His second film was Kaalachakram, a 1973 Malayalam film directed by K. Narayanan. In 1979, he played his first lead role in Devalokam, directed by M. T. Vasudevan Nair. However, this film was never completed.[16] His first release was the 1980 film, Vilkkanundu Swapnangal, directed by Azad, written by M. T. Vasudevan Nair. Mammootty’s first starring role in a released film was the 1980 film Mela, written and directed by K. G. George

Comments are closed.